reintegratieproject Stimuleringsfonds

Instroombevordering provincie Utrecht

Geplaatst op Geplaatst in Lopende projecten

Een halve dag in de week ben ik de projectmanager van het Stimuleringsfonds Leren/werken Gebouwde omgeving Regio Utrecht (Stifo).

Het Stifo biedt een antwoord op het enorme tekort aan technisch opgeleid personeel in de bouw. Door leerwerkplekken te organiseren in samenwerking met opdrachtgevers in de bouw worden kansen gecreëerd om meer leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de branchespecifieke opleidingen op te nemen. De opdrachtgevers doen dit door in de aanbesteding via het bestekken de opdrachtnemers bewegen om de kandidaten in dienst te nemen. Zo wordt een level playing field gecreëerd voor alle deelnemers. En zo wordt opleiden een gezamenlijke gedeelde verantwoordelijkheid.

Klik hier voor meer informatie.